Náš ceník je jednoduchý neplatíte nic než naše skutečné náklady

Jak již bylo napsáno v titulku, skutečeně nám za naše služby nemusíte platit.

ZAPLATÍTE ČÁSTKU VE VÝŠI: 0,-Kč (slovy: Nulakorunčeských)

Jediné za co nám zaplatíte jsou naše prokazatelné náklady, tedy:

1) cestovné,

2) poštovné,

3) poplatky za ověření podpisů a za kolky,

4) poplatky za rozfocování, skenování a pořizování opisů a kopií,

5) veškeré poplatky institucí a ústavů, se kterými budeme muset spolupracovat,

6) poplatky za telefon (max. 100,-Kč / den - nebojte se běžně to může být jen 30,-Kč / za den - odvíjí se to od doby, kterou strávíme telefonováním),

7) další náklady mě nenapadají, ale pokud se při řešení Vašeho konkrétního případu ukáží, jistě se na jejich úhradě společně předem dohodneme.